درباره ما

 • فارغ التحصيل انستيتو تحقيقات تغذيه ايران – دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي – تهران – ليسانس – ۱۳۷۶ زمينه اجرايي
 • دانشگاه شهید بهشتی – تهران – فوق لیسانس – ۱۳۹۱
 • عضو هيات مديره گروه دانشجويان و فارغ التحصيلان و بخش خصوصي انجمن تغذيه ايران . ۱۳۷۶- ۱۳۷۳
 • مسوول كميته پژوهشي دانشجويان تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . ۱۳۷۶- ۱۳۷۴
 • مشاور معاونت دارو و درمان در امور نظارت بر مواد غذايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.۱۳۷۵- ۱۳۷۶
 • عضوهيات اجرايي كنگرههاي گوناگون در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . ۱۳۷۴- ۱۳۷۶
 • مسوول بخش تغذيه و رژيم شناسي بيمارستان امام حسين (ع) – كرمانشاه – ۱۳۷۸- ۱۳۷۶
 • مسوول فني و مشاور كارخانه آرد گلچين – كرمانشاه – ۱۳۷۹
 • مسوول فني و مشاور كارخانه آرد شهر – كرمانشاه – ۱۳۸۰
 • مسوول فني و مشاور كارخانه توليد شكلات – طاق شيرين – كرمانشاه -۱۳۸۰
 • كارشناس تغذيه دانشگاه رازي – ۱۳۸۰
 • مشاور تغذيه و رژيم درماني در كلينيك تخصصي- ۱۳۷۸ تا به حال
 • عضو كميته بهداشت و تغذيه دانشگاه رازي – ۱۳۸۱
 • كارشناس پژوهشي طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه رازي – ۱۳۸۲
 • عضو كميته اطلاع رساني و حمايت هاي الكترونيك دانشگاه رازي – ۱۳۸۲
 • دريافت بالاترين امتياز ويژگيهاي طرح تكريم ارباب رجوع در حوزه پژوهشي – دانشگاه رازي- ۱۳۸۲
 • ارتقاء درجه طرح كارشناس ارشد – دانشگاه رازي ۱۳۸۳
 • عضو سازمان نظام پزشكي كشور – شماره ت – ۶۷۹ – ۱۳۸۵
 • معاون مرکز رشد واحد های فناوری دانشگاه- ۱۳۸۹
 • کارشناس برنامه های سلامت سیمای مرکز کرمانشاه – ۱۳۹۵