دریافت مشاوره و برنامه غیرحضوری

دریافت برنامه غیرحضوری

پس از ثبت نام علاوه بر اینکه رژیم متناسب اصولی برای شما تنظیم خواهد شد شما از طریق یک لینک تلگرام به عضویت “آکادمی بشقاب سالم من” دعوت خواهید شد که در این بخش “تمرینات ذهن آگاهی خوردن و رفتار درمانی” را همراه با دکتر مسعود نصیری انجام خواهید داد؛ درضمن حضور همیشگی در “آکادمی بشقاب سالم من” بدون از دست دادن وقت و هزینه مازاد و بدون هیچگونه داروی لاغری صرفا با اجرای تمرینات ورزشی صحیح و سبک زندگی سالم کسب خواهد شد. اینو فراموش نکنید که هدف اصلی ما “ماندگاری وزن کاهش یافته شماست”

لطفا جهت دریافت برنامه غیر حضوری کلینیک سینرژی دکتر نصیری از طریق فرم زیر اطلاعات را وارد نموده و پرداخت انجام نمایید.

فرم پرداخت برنامه غیر حضوری

  • شماره همراه و یا شماره ثابت با کد شهرستان
  • لطفاً یک مقدار بین 1 و 99 را وارد نمایید .
  • لطفاً یک مقدار بین 5 و 300 را وارد نمایید .
  • لطفاً یک مقدار بین 10 و 250 را وارد نمایید .
  • با توجه به تصویر پایین فرم، وضعیت خود را مشخص کنید! (مثلا : Apple)
  • شماره فیش بانکی و یا شماره پیگری واریزی به شماره کارت زیر را اینجا وارد کنید.

    شماره کارت :3200-5264-9973-6037      بانک ملی ، بنام مسعود نصیری

تصاویر وضعیت فیزیکی بدن 👇

1
.
2