ورزش تاثیر داروی رانولازین را کم می کند

  • 0

ورزش تاثیر داروی رانولازین را کم می کند

ورزش تاثیر داروی رانولازین را کم می کند

داروهای رانولازین باعث بهتر شدن جریان خون می‌شود  

و افرادی که اختلال ضربان قلب دارند این دارو را مصرف می‌کنند.

برخی محرک‌های خارجی ممکن است تاثیرگذاری این دارو را کم کنند.

بررسی‌ها نشان داده است افزایش دمای بدن و ضربان قلب از این محرک‌ها هستند.

بنابراین محققان به پزشکان توصیه کردند که به بیماران خود یادآوری کنند در زمان ورزش تاثیر داروی آنها کمتر می‌شود

و آنها باید مراقب باشند.

بررسی‌های اخیر نشان داده است که در زمان ورزش داروهای رانولازین که برای تنظیم ضربان قلب مصرف می‌شوند، تاثیر کمتری دارند.

به گزارش بهداشت نیوز و به نقل از Science daily ، ورزش کردن باعث افزایش دمای بدن و افزایش ضربان قلب می‌شود،

این مساله ممکن است که تاثیر داروی رانولازین که برای  سلامت قلب و تنظیم ضربان قلب مصرف می‌شود را کم کند.

داروهای رانولازین باعث بهتر شدن جریان خون می‌شود  و افرادی که اختلال ضربان قلب دارند این دارو را مصرف می‌کنند.

برخی محرک‌های خارجی ممکن است تاثیرگذاری این دارو را کم کنند.

بررسی‌ها نشان داده است افزایش دمای بدن و ضربان قلب از این محرک‌ها هستند.

بنابراین محققان به پزشکان توصیه کردند که به بیماران خود یادآوری کنند در زمان ورزش تاثیر داروی آنها کمتر می‌شود و آنها باید مراقب باشند.