دانستنی های رشد و تکامل نوزاد

  • 0

دانستنی های رشد و تکامل نوزاد

دانستنی های رشد و تکامل نوزاد 

برای اینکه رشد و تکامل نوزاد سریع تر شود با او حرف بزنید

و برایش لالایی بخوانید و اسباب بازی هایش را مقابل او قرار دهید تا با آنها بازی کند.

• وزن گرفتن: پس از دست دادن وزن اولیه، نوزادان به طور معمول در ۳ ماه اول، ۲۸ گرم در یک روز وزن اضافه می کنند

سپس تا یک سالگی در یک روز ۱۹ گرم وزن اضافه می کنند.

یک نوزاد متوسط، تا ۴ ماهگی، وزن هنگام تولدش ۲ برابر می شود

و تا تولد یک سالگی اش 3 برابر آن را بدست می آورد.

و در آخر سال دوم چهار برابر وزن تولد خود یعنی ۱۲ کیلوگرم می شود.

درد حقیقت در سال دوم فقط ۳ کیلو گرم به وزن او اضافه می شود

به عبارت دیگر کودك از سن ۲ سالگی تا ۹ سالگی هرسال ۲ تا ۳ کیلوگرم وزن می گیرد.

بنابراین رشد آهسته کودك در سال دوم تا سال نهم سبب می شود که اشتهاي کودك کم گردد و کمتر غذا بخورد .

• رشد قد: هر ماه ۲ سانتی متر به قدش اضافه می شود.

به قد کودك در سال اول تولد ۲۵ سانتی متر اضافه می شود یعنی

اگر طول قد کودك هنگام تولد ۵۰ سانتی متر باشد

در آخر یک سالگی طول قد او در حدود ۷۵ سانتی متر خواهد شد

و از سن دو سالگی به بعد هر سال ۷ تا ۸ سانتی متر به طول قد او افزوده می شود،

به عبارت دیگر طول قد کودك در انتهاي سال اول حدود ۷۵ سانتی
متر

و در انتهاي سه سالگی ۹۴ سانتی متر

و در انتهاي چهار سالگی ۱۰۰ سانتی متر خواهد بود.

• خزیدن یا چهار دست و پا رفتن

• حرکت به صورت چهار دست و پا به کودك شما کمک می کند

که عضلات خود را به اندازه کافی تقویت کند

تا براي راه رفتن آماده شوند این اولین کاري است

که او به تنهایی براي جستجوي محیط اطراف خود انجام می دهد.

به طور معمول، کودك ابتدا یاد می گیرد تا تعادل خود را بر روي دستها و پاها حفظ کند

سپس یاد می گیرد که با حرکت دادن زانوهایش به جلو و عقب، حرکت کند.

اکثر کودکان در سنین بین ۶ تا ۱۰ ماه یاد می گیرند که چهار دست و پا راه بروند.