نكات كليدي در مصرف كربوهيدرات‎ها

 • 0

نكات كليدي در مصرف كربوهيدرات‎ها

نكات كليدي در مصرف كربوهيدرات‎ها

 • مقدار كربوهيدرات ها مصرف شده تا ۴ ساعت قبل از ورزش بايستي بر مبناي وزن بدن ورزشكار تعيين گردد

چندين بررسي مصرف ۵-۴ گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن را روزانه داراي نتايج مناسب از لحاظ جذب معرفي نموده‎اند.

 • به طوري كه براي يك ورزشكار ۶۰ كيلويي مقادير پيشنهاد شده ۳۰۰-۲۴۰ گرم است،

مصرف كربوهيدرات‎ها مي‎تواند به اشكال گوناگون باشد

 • بعضا به شكل آب ميوه مصرف ميگردد، فيبرهاي محتوي اين گونه آب ميوه‎ها بايستي كمترين مقدار را داشته

چرا كه ممكن است ورزشكاران را گرفتار مشكلات گوارشي نمايد .

 • اگر كربوهيدرات تقريباً يك ساعت قبل از مسابقه مصرف شود.

توصيه مي‎گردد مقدار مصرف ۲-۱ گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن ، روزانه باشد.

در يك نمونه بررسي مصرف تنها ۱۲ گرم كربوهيدرات يك ساعت قبل از مسابقه هيچ‎گونه اثر سودمندي بر جاي نگذاشت.

 • اما به طور كلي مصرف پلي‎مرهاي گلوكز و غذاهاي مربوطه با شاخص گلاسيسيك پائين موفقيت‎آميز گزارش شده است.

 

 • اگر كربوهيدرات‎ها بلافاصه قبل از ورزش مصرف شوند (در ۱۰ دقيقه آغازين، ۶۰-۵۰ گرم پليمر گلوكز در يك محلول ۵۰-۴۰ درصد) به طور سودمندي ورزشكار را حمايت مي‎كند.

 

 • البته پليمرهاي گلوكز به شكل پودرهايي به طور تجاري در دسترس فروش مي‎باشند.

 

 • مصرف كربوهيدرات در يك برنامه منظم طي ورزش هر ۳۰-۱۵ دقيقه بسيار مناسب است، حتي اگر مقادير مصرفي كربوهيدرات قابل توجه بوده و مقادير محدودتري از آن به عنوان انرژي مصرف شود.

 

 • دليل اين موضوع ناشناخته است اما به هر حال عدم جذب كافي و نارسايي در تحويل آن به ماهيچه‎هاي فعال از دلايل ظاهري موضوع به نظر مي‎رسد.

 

 • در هر حال احتمالاً مؤثرترين برنامه در اين زمينه مصرف محلول كربوهيدراتي با غلظت بالا قبل يا در حين ۲۰ دقيقه اول مسابقه و سپس مصرف غلظت‎هاي پائين‎تر در مدت‎هاي تنظيم شده است.

در تحقيقات اخير Gueznnec نشان داده شده كه وعده‎اي غذايي با شاخص گلاسيسيك پائين همچون عدس مصرف شده

 • قبل از شروع رقابت‎ها در مقايسه با وعده‎ي با شاخص گلاسيسيك بالا همچون سيب‎زميني از اهميت بيشتري برخوردار است.

 

 

 


 • 0

مکمل های کربوهیدراتی برای چه نوع ورزشکارانی توصیه می شود؟

مکمل های کربوهیدراتی برای چه نوع ورزشکارانی توصیه می شود؟

  محققين اظهار مي‎دارند كه مصرف مكمل‎هاي كربوهيدراتي در تمرينات ورزشي شديد اما كمتر از ۳۰ دقيقه تأثير چنداني ندارد.

در عين حال مصرف اين گونه مكمل‎هاي كربوهيدراتي در عملكرد ورزش‎هاي بسيار شديد همچون كشتي كه برنامه‎ي كاهش وزن نيز دارند، مي‎تواند بهبود بخش باشد.

در بررسي‎هاي اخير محققيني چون Stone و Conley در زمينه‎ي تمرينات قدرتي يا مقاومتي ثابت شد

كه مصرف مقادير قابل توجهي از گليكوژن ماهيچه در ادامه منجر به ضعف و خستگي و كاهش قدرت عضلات مي‎گردد .

در هر حال آنها متوجه شدند كه مصرف مقادير تكميلي كربوهيدرات قبل

و در حين تمرينات مي‎تواند عملكرد ورزشي يك ورزشكار را افزايش دهد.

لازم به ذكر است در شرايطي كه وضعيت گليكوژن عضلات و كبد در حد نرمال است

مصرف مقادير تكميلي كربوهيدرات نمي‎تواند بهبودي در عملكرد ورزشي شخص ايجاد نمايد.

     در هر حال بعضي تحقيقات اخير نشان داده‎اند كه مكمل‎سازي در برنامه‎ي ورزشكاراني كه خوب تمرين مي‎كنند مفيد بوده

و آنها را در رقابت‎هاي بسيار شديد كه حدوداً يك ساعت به طول مي‎انجامد حمايت مي‎كند.

به عنوان مثال اخيراً Jeukendrup به همراه همكاران خود گزارشي را مبني بر مصرف مكمل‎هاي كربوهيدراتي و بهبود يافتن عملكرد دوچرخه‎سواراني كه به مدت يك ساعت درگير مسابقات بسيار شديد بودند ، ارائه نمود.

اين تفاوت در عملكرد، با گروه دوم دوچرخه‎سواران كه به جاي مكمل از پلاسيبو (دارونما) استفاده كرده بودند به طور معناداري قابل مقايسه بود.

     به طور كلي تحقيقات امروز عموماً از اثرات سودمند مصرف كربوهيدرات بر عملكرد ورزشكاراني كه درگير رقابت‎هاي شديد با زمان ۲-۵/۱ ساعت يا بيشتر هستند، حمايت مي‎كند.

 

 


 • 0

افدرا و جینسنگ مکمل هایی برای ورزشکاران

افدرا و جینسنگ مکمل هایی برای ورزشکاران

افدرا و جینسینگ از جمله مکمل های ورزشی هستند.

شاید یکی از نگرانی ها شما در طول دوره بدنسازی ایجاد عوارض ناشی از استفاده مکمل های ورزشی باشد

و بخواهید در خصوص میزان مصرف و تاثیر مکمل های مختلف اطلاعاتی کسب کنید

تا با مصرف صحیح و مدیریت شده آن ها از عوارض ناشی از سو مصرف آن ها جلوگیری نمایید.عوارض مکمل های ورزشی

عوارض مکمل های ورزشی

افدرا:

اين مادة آلكالوئيدي از هزاران سال پيش در چين بعنوان داروي تنفس استفاده مي‌شده

و در حال حاضر در مكملهاي ورزشي بعنوان كاهندة وزن و محرك استفاده مي‌شود.

ريشه گياه حاوي افدرين است. در بعضي تركيبات با اهداف تحريك ترموژنيك سيستم عصبي مركزي استفاده مي‌گردد (۲۰).

Ginseng :

همپوشاننده سطح انرژي و استرس بوده و ريشة كامل يا قسمتي از ريشه گياه را شامل مي‌شود

بشكل چاي، قرص يا كپسول استفاده مي‌شود.

كاهندة استرس، تقويت كننده سيستم ايمني و در رفع نسبي خستگي  ذهني و فيزيكي موثر است(۲۰).

اين تركيب فعال  كه باعث افزايش استقامت ورزشكار مي‌شود

اين عمل را با تحريك مغزوسيستم غدد درون ريز انجام مي‌دهد.

سوخت و ساز اسيدهاي چرب ر تسريع كرده و در مصرف گليكوژن صرفه‌جويي مي‌نمايد (۴).

گلوتامين :

     فراوانترين اسيد آمينه غير ضروري در بدن است.

در گزارشات علمي نقش فيزيولوژيك گلوتامين در افزايش حجم سلول، تحريك پروتئين و سنتز گليكوژن ارائه شده است.

از نظر تئوري مكمل سازي با گلوتامين با رژيم غذايي قبل ويا در حين ورزش (۶-۱۰ گرم ) ممكن است كمك به بهينه سازي سنتز پروتئين و هيدراسيون سلول طي تمرينات نموده

و در نتيجه منجر به افزايش توده ماهيچه و قدرت بدني ورزشكار مي‌گردد.

در حمايت از اين تحقيق بررسي‌هاي اخير توسط Colker  و همكارانش نشان داد

كه مكمل سازي رژيم غذايي با گلوتامين (۵ گرم) و BCAA (3 گرم) همراه با پروتئين Whey در طي تمرينات در مقايسه با مصرف به تنهايي پروتئين  وي Whey حدود ۲ پوند حجم ماهيچه را بيشتر افزايش مي‌دهد.

گلوتامين اسيد آمينة ضد استرس وتامين كننده نيتروژن اسيدهاي نوكلئيك (DNA   وRNA) محسوب مي‌شود.

ريشة اسفناج و كرفس و جعفري معمولاً‌ به پروتئين و نوشيدني‌هاي كربوهيدراتي افزوده مي‌شوند.

بيشترين اسيد آمينة آزاد در ماهيچه هارا تشكيل ميدهدو براي رشد ماهيچه و هموستازي مهم است.

تحقيقات اخير نياز اين ماده را در تجديد قواي سلولي و سيستم ايمني ثابت كرده است (۲۰).

 همچنين برخي از محققين از جملهDomian Baily , Lindy Castle  از نتايج تحقيقات خود در زمينه كاهش عفونتهاي تنفسي در ورزشكاران دو هاي ماراتون با مصرف گلوتامين صحبت مي‌كنند.(۱۴)


 • 0

چه راهکارهایی می توان برای کاهش عوارض گوارشی مکمل های خوراکی آهن در نظر گرفت؟(بخش دوم)

چه راهکارهایی می توان برای کاهش عوارض گوارشی مکمل های خوراکی آهن در نظر گرفت؟

 در یک مرور نظام مند در سال ۲۰۱۳ شامل بیش از ده هزار بیمار که ملح های مختلف آهن ( سولفات، فومارات و گلوکونات ) را مصرف می کردند، عوارض گوارشی با تمام این املاح مشاهده شد
( فومارات: ۴۳%، گلوکونات: ۳۱%، سولفات: ۳۰% ).
 
✳ بااین حال، برخی مکمل ها که فرمولاسیون آنها به شکل آهن پروتئین سوکسینات و یا فروس گلایسین سولفات هست و به شکل انتریک کوت هستند،
عوارض گوارشی کمتری را ایجاد می کنند. بااین حال، فروارده های انتریک کوت باعث کاهش جذب آهن میشوند.
 
✳ نکته قابل توجه این است که در راهکارهای توصیه شده در آپ تودیت یا اپلاید به منظور کاهش عوارض گوارشی مکمل های آن، تغییر به فرمولاسیون های انتریک کوت یا آهسته رهش توصیه نشده
زیرا شواهد کافی که بتواند کاهش عوارض گوارشی با فراورده های انتریک کوت یا آهسته رهش را نشان دهد، وجود ندارد.
 
در واقع، کاهش عوارض گوارشی با این فراورده ها فقط توسط گزارشات و تجربه های خود افراد ( Anecdotal claim ) ادعا شده است
که لزوما قابل اعتماد و درست نمی باشد و در هیچ مطالعه بالینی، این کاهش عوارض نشان داده نشده است.
 
✳ بعنوان یک قاعده کلی، استفاده از فراورده های انتریک کوت یا آهسته رهش مکملهای آن
( علی رغم اینکه به وفور تبلیغ می شوند ) در درمان آنمی ناشی از فقر آهن توصیه نمیشوند
زیرا بهترین محل جذب آن در محیط اسیدی و در قسمت دئودنوم، پروگزیمال ژژنوم می باشد
و استفاده از این فراورده ها سبب میشود که آن عنصر در قسمت های انتهایی روده آزاد شود
( و حتی در برخی موارد قرص به صورت سالم و دست نخورده در مدفوع دیده میشود )
و در نتیجه در محیط قلیایی روده سبب تشکیل کمپلکس نامحلول آهن میشوند و جذب آن را کاهش می دهند.
 
۱٫ Uptodate 2018.
 
۲٫ Applied Therapeutics Pharmacotherapy 2018.

 • 0

درباره ی تجویز فراورده های تزریقی بیوتین – بپانتن در درمان ریزش مو بدانیم

درباره ی تجویز فراورده های تزریقی بیوتین – بپانتن در درمان ریزش مو بدانیم

آمپول بيوتين و بپانتن حاوی دو ویتامین بیوتین و ب۵(اسید پانتوتنیک) بوده

که این دو ویتامین جز ویتامین های گروه ب می باشند.

آمپول بيوتين و بپانتن در گذشته برای تقویت مو و کمک به درمان ریزش مو توسط بسیاری از پزشکان تجویز می شده است 

همانند بیوتین، هیچ شواهد بالینی وجود ندارد که نشان دهد تجویز مکمل های پانتوتنیک اسید بغیر از موارد اثبات شده
 
کمبود پانتوتنیک اسید در درمان ریزش مو یا اختلالاتی مانند تحریک پوستی، پیشگیری و درمان نگهدارنده نارسایی عملکرد روده
پس از عمل جراحی، پیشگیری یا کنترل اختلالات دستگاه گوارش، ترومای چشم، اختلال بیش فعالی- کم توجهی، یبوست، آرتریت روماتوئید و سینوزیت موثر یا مورد نیاز باشد.
تنها اندیکاسیون تجویز موثر مکمل های پانتوتنیک اسید در موارد کمبود این ویتامین می باشد‌.
 
✳️ به طور کلی مطالعات بالینی در استفاده از این ویتامین محدود می باشد.
این ویتامین یا مشتقات آن ممکن است در کنترل دیس لیپیدمی و ترمیم زخم نقش داشته باشند.
مقدار نیاز روزانه از ۰.۲ میلیگرم/کیلوگرم در نوزادان تا ۵ میلیگرم در بزرگسالان متغیر می باشد.
در کنترل دیس لیپیدمی در مطالعات از دوزهای بالاتر ( ۶۰۰-۱۲۰۰ میلیگرم روزانه ) استفاده شده است.
 
✳️ پانتوتنیک اسید به صورت اشکال تزریقی ۲۵۰ میلیگرم/میلی لیتر جهت تزریق عضلانی و قرص های ۱۰۰ میلیگرم کلسیم پانتوتنات در دسترس می باشد‌.
 
✳️ بنابراین، در صورت تجویز ( در صورت اندیکاسیون بالینی و منطقی این مکمل ها )، با توجه به دسترس بودن اشکال خوراکی این ویتامین ها،
تجویز اشکال تزریقی این مکملها به ندرت در مواردی مانند افراد با اختلالات سوجذب و یا افرادی که قادر به مصرف خوراکی این مکمل ها نیستند، اندیکاسیون پیدا می کند.
 
✅ مکملهای خوراکی تقویت مو شامل ویتامینها، املاح، اسیدهای آمینه
و عصاره های گیاهی نیز فاقد شواهد کافی و واضح در بهبود ریزش موی آندروژنی آقایان و ریزش موی با الگوی زنانه هستند
و فقط تجویز آنها ممکن است زمانی ضرورت پیدا کند که افراد دچار کمبود تغذیه ای مورد توجه باشند.
 
 
*Blumeyer A. Evidence-based (S3) JDDG Guidelines for the Treatment of Androgenic Alopecia in Women and in Men.
 
 
✅ Lexicomp Natural Products 2018.
 
✅ Natural Medicine Comprehensive Database 2018.

 • 0

آیا تجویز فراورده های تزریقی بیوتین – بپانتن در درمان ریزش مو موثر هستند؟

آیا تجویز فراورده های تزریقی بیوتین – بپانتن در درمان ریزش مو موثر هستند؟

 
️ بیوتین یا ویتامین B7 به نام ویتامین H یا کوآنزیم R نیز شناخته می شود.
این ویتامین یک ترکیب محلول در آب است و یکی از ویتامین های B کمپلکس محسوب می شود.
بیوتین کمک به تکثیر سلولها، متابولیسم اسیدهای آمینه، پروتئین و کربوهیدرات میکند.
از علائم کمبود آن میتوان به شوره سر، خشکی پوست، مو خوره، ریزش مو و مشکلات گوارشی از جمله
یبوست اشاره کرد‌ که البته این موارد ذکر شده میتوانند علل دیگری نیز داشته باشند.
 
✳️ کمبود آن در بدن به ندرت رخ میدهد زیرا باکتری های مفید در روده میتوانند مقداری از آن را تولید کنند.
این باکتری ها در اثر مصرف آنتی بیوتیک از بین میروند
و بنابراین بیمارانی که نیاز به دریافت طولانی مدت آنتی بیوتیک دارند
ممکن است نیاز به دریافت بیشتری از بیوتین داشته باشند.
 
✅ آن در درمان ریزش مو و همچنین بعنوان یک ترکیب در فراورده های پوست و‌ مو، مورد استفاده قرار گرفته است.
 
با این حال، شواهدی که از نقش بیوتین در پیشگیری از ریزش مو یا ناخن های شکننده حمایت میکنند، کافی نیست ( insufficient reliable evidence ).
 
همچنین، هیچ شواهد بالینی وجود ندارد که نشان دهد تجویز مکمل های آن بغیر از موارد اثبات شده
کمبود آن در درمان یا پیشگیری از ریزش مو یا ناخن های شکننده،
اختلالاتی مانند دیابت، نوروپاتی دیابتی، آلوپسی آره آتا موثر یا مورد نیاز باشد.‌
تنها اندیکاسیون تجویز موثر مکمل های آن در موارد کمبود آن می باشد.
 مقدار نیاز روزانه بدن به آن، ۳۰ میکروگرم در روز می باشد.
دوز هایی تا ۲۰۰ میلیگرم خوراکی یا ۲۰ میلیگرم وریدی در درمان کمبود بیوتین نیز استفاده شده اند
( شکل تجویز تزریقی در ایران فقط جهت تزریق عضلانی می باشد ).
 
✳️ هر آمپول بیوتین جهت تزریق عضلانی حاوی ۵ میلیگرم ( ۵۰۰۰ میکروگرم ) بیوتین می باشد.
بیوتین به صورت قرص های ۳۰۰ میکروگرم، ۸۰۰ میکروگرم، ۱۰۰۰ میکروگرم و ۵۰۰۰ میکروگرم نیز در دسترس می باشد.
 
✳️ طبق اطلاعات کارخانه سازنده، مقدار مصرف آمپول های بیوتین به صورت ۱ یا ۲ آمپول سه بار در هفته برای ۶ هفته به صورت عضلانی می باشد
 
✳️ ویتامین B5 ( پانتوتنیک اسید ) کمک به متابولیسم چربی ها، ،‌کربوهیدرات ها و همچنین پروتئین ها می کند. کمبود این ویتامین نیز به ندرت رخ میدهد.‌
از علائم کمبود آن میتوان به خستگی، بی خوابی، افسردگی، تحریک پذیری و بی قراری اشاره کرد.
 
 
 
*Blumeyer A. Evidence-based (S3) JDDG Guidelines for the Treatment of Androgenic Alopecia in Women and in Men.
 
 
✅ Lexicomp Natural Products 2018.
 
✅ Natural Medicine Comprehensive Database 2018.

 • 0

نقش آرژنین در بارداری و شیردهی چیست؟

نقش آرژنین در بارداری و شیردهی چیست؟

آرژنین یک آمینو اسید است که در بدن ساخته می شود و به عنوان یک مکمل در شرایط مختلفی از میگرن تا التهاب به بدن کمک می‌کند. 

– احتملا ایمن:
درصورتیکه به طور خوراکی و با دوز مناسب و کوتاه مدت مصرف شود؛
همراه با عوارض جانبی خفیف در مطالعات بالینی که از چند روز تا سه ماه طول کشیده است، گزارش شده است. 
– عوارض جانبی فرم خوراکی شامل؛ دردهای شکمی، نفخ و اسهال و افزایش اسیداوریک خون، التهاب راه های هوایی و تشدید التهاب راه هوایی در افراد دچار آسم می باشد.
– داده های قابل اعتماد در مورد مصرف خوراکی طولانی مدت آرژنین، ناکافی است.
– در صورت مصرف تزریقی داخل وریدی ممکن است عوارضی از جمله؛
واکنشهای الرژیک (کهیر و خارش) مشاهده شود.
تزریق سریع و با دوز بالا باعث فلاشینگ،تهوع استفراغ، نکروز و فلبیت میشود.
تجویز دوز بالا در کودکان باعث واکنشهای الرژیک و هماچوری و مرگ میشود. 
– علائم فزون دوز این مکمل شامل:
استفراغ، دیسترس تنفسی و اسیدوز متابولیک می باشد.
 
 
 
ایمنی در بارداری:
 
احتمالا ایمن: درصورتی که بطور خوراکی و مناسب و کوتاه مدت مصرف شود.
– این دارو تا ۱۲ گرم روزانه به مدت ۲ روز نیز در مطالعات بالینی در خانمهای بارداری
که در هفته های ۲۸ تا ۳۶ بارداری بودند، ایمن گزارش شده است.
-دوز پایین این مکمل نیز به مدت سه هفته ، ایمن گزارش شده است.
– همچنین، دوز وریدی دارو ۲۰ الی ۳۰ گرم روزانه تا ۵ روز در مطالعات بالینی، ایمن گزارش شده است.
– داده های قابل اعتماد ناکافی درصورتی که دارو به مدت طولانی مدت تجویز شود، وجود دارد.
 
نقش آن در بارداری:
 
پره اکلامپسی؛ 
ال آرژنین در کاهش پره اکلامپسی احتمالا موثر ( possible effective ) هست.
– اگرچه شواهد متناقض در مورد تاثیر آرژنین در پره اکالامپسی وجود دارد
ولی اغلب داده های بالینی حمایت از تاثیر آرژنین در کاهش پره اکلامپسی میکنند.
 
-همچنین برخی شواهد بالینی نشان دادند که آرژنین خوراکی تا ۹ روز،
فشارخون دیاستولی را در برخی زنان باردار دچار پره اکلامپسی کاهش نداد. 
( ادمین: آرژنین در برخی مکملهای بارداری از قبیل پرگنافم ( pregnafem ) وجود دارد
که با توجه به شواهد بالا، احتمالا در کاهش پره اکلامپسی بارداری میتواند موثر واقع شود ).
 
ایمنی در شیردهی:
 
به دلیل ناکافی بودن داده های بالینی قابل اعتماد، توصیه میشود که از مصرف آرژنین در شیردهی اجتناب شود.
 
Natural Medicine Comprehensive Database 2016

 • 0

کمبود «کلاژن» در بدن سبب پیری پوست و مشکلات مفصلی می‌شود

کمبود «کلاژن» در بدن سبب پیری پوست و مشکلات مفصلی می‌شود

یک داروساز فرانسوی گفت: کمبود کلاژن در بدن سبب پیری پوست و مشکلات مفصلی می‌شود

که با تامین آن از طریق موادغذایی و مکمل‌ها می‌توان روند پیری را کندتر و غضروفهای بدن را سالم‌تر نگه داشت.
دکتر «کریستل بانت» در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ماده کلاژن در بدن و اثربخشی آن، اظهارداشت:

یکی از غنی‌ترین پروتئین‌های بدن هر انسان، کلاژن است که در همه سلول های بدن یافت می شود.

این ماده در استخوان‌ها و پوست وجود دارد و همچنین ۳۰ درصد پروتئین بدن ما را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: برخی بافت های بدن از جمله پوست، سرشار از کلاژن است

و به همین دلیل این ماده برای پوست بدن اهمیت بیشتری دارد.

بانت اظهار کرد: این ماده روند پیری را کند می کند.

در سنین پیری آن در بدن کم می‌شود ولی تامین این ماده به بافت ها استحکام می دهد و باعث کند شدن روند پیری می شود.

وی همچنین تصریح کرد:

از سن ۲۵ سالگی به بعد روند تولید آن در بدن رو به کاهش می‌یابد،

به‌طوری که معمولا در سن ۵۰سالگی تولید آن در بدن متوقف می شود که به دلایل متعددی بستگی دارد.

از جمله عواملی که باعث کاهش میزان آن در بدن می‌شود می‌توان به عوامل داخلی مانند افزایش سن و عوامل خارجی مانند دخانیات، آفتاب و آلودگی‌های محیطی اشاره کرد.

وی افزود: کمبود آن در بدن کاهش آب بدن را به دنبال دارد که این خود از عوامل بروز چین و چروک های پوست است.

بانت اظهار کرد:

کلاژن در منابع غذایی حیوانی مانند گوشت قرمز و ماهی یافت می شود

اما وجود آن در سبزیجات هنوز اثبات نشده است

همچنین می‌توان علاوه بر موادغذایی پروتئینی، کلاژن مورد نیاز بدن را از طریق مکمل‌های آن دریافت کرد.

این داروساز فرانسوی یادآور شد: این ماده علاوه بر پوست به بافت ها و تاندون ها نیز استحکام می‌بخشد

و مطالعات بالینی را بر روی ورزشکارانی که غضروف ها و تاندون های آنها آسیب دیده بودند، انجام دادیم

که نشان داد وجود این ماده غنی به کاهش درد آنها کمک کرده است.

منبع

مهرنیوز


 • 0

مصرف مکمل کلسیم می تواند احتمال پولیپ روده را افزایش دهد

مصرف مکمل کلسیم می تواند احتمال پولیپ روده را افزایش دهد

محققان در مطالعه جدید خود به ارتباط بین مصرف مکمل روزانه کلسیم و افزایش ریسک پولیپ در روده پی بردند.

تغییرات در مواد ژنتیکی سلول های روده باعث ایجاد پولیپ روده می شود.

انواع مختلف پولیپ روده با تمایلات متفاوت برای تبدیل شدن به پولیپ بدخیم و توانایی های پیش بینی کننده پولیپ و سرطان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پولیپ ها سرطان زا نیستند،

اما در صورت عدم برداشته‌ شدنشان، برخی از آنان می توانند در نهایت تبدیل به سرطان شوند.

محققان عنوان می کنند برای اثبات این یافته ها نیاز به تحقیقات بیشتری است.

اما به گفته محققان، «اگر مکمل کلسیم موجب افزایش خطر پولیپ شود، می تواند مفهوم مهمی در پیشگیری و غربالگری سرطان روده بزرگ داشته باشد.»

در این مطالعه، محققان دانشگاه کارولینای شمالی وضعیت ۲۰۰۰ فرد ۴۵ تا ۷۵ سال را که همگی دارای سابقه پولیپ بودند را بررسی کردند.

شرکت کنندگان به گروه های دریافت کننده روزانه مکمل کلسیم، مکمل ویتامین D، یا هر دو یا هیچ یک به مدت سه تا پنج سال تقسیم شدند.

یافته ها نشان داد افرادی که فقط کلسیم یا ترکیب کلسیم و ویتامین D مصرف کرده بودند،

۶ تا ۱۰ سال بعد از شروع مطالعه دچار پولیپ شده بودند.

به گفته تیم تحقیق، زنان و افراد سیگاری در صورت مصرف مکمل کلسیم بیشتر در معرض ابتلا به پولیپ روده بودند،

اما در مورد همین افراد که فقط ویتامین D مصرف کرده بودند، چنین خطری مشاهده نشد.

محققان تاکید می کنند مصرف مکمل کلسیم با افزایش ریسک پولیپ مرتبط است،

اما دریافت آن از طریق رژیم غذایی چنین مشکلی ندارد.

منبع

خبرگزاری مهر


 • 0

سه مکمل غیرضروری که خرید آن ها پول هدر دادن است!

سه مکمل غیرضروری که خرید آن ها پول هدر دادن است!

بعضی روزها آنقدر سرتان شلوغ است که اصلا وقت آماده کردن خوراکی‌های مفید را ندارید و حداقل کاری که می‌توانید برای حفظ سلامت خود بکنید، تامین موادمغذی از طریق مکمل‌ است.

بهتر است بدانیم کدام مکمل ها به حفظ سلامت شما کمک می کنند و مصرف کدام مکمل غیر ضروری است.

ویتامین C

اکثر مردم معتقدند که برای جلوگیری سرماخوردگی بهتر است قرص های ویتامین C یا غذاها و میوه های سرشار از ویتامین  C مصرف کنید.

اما بررسی های انجام شده اثبات نکرده اند که ویتامین C می تواند از سرماخوردگی پیشگیری کند

و برخی بررسی ها نشان داده اند ویتامین C می تواند دوره علائم را کاهش دهد. 

به هرحال دریافت میزان کافی ویتامین C از مواد غذایی به راحتی انجام می شود. 

ویتامین B کمپلکس

از مزیت های ویتامین B کمپلکس عبارتند از: سوخت و ساز قوی تر، پوست سالم و تبدیل بهتر غذا به سوخت برای انرژی. بنابراین دریافت مکمل B کمپلکس با تمام ویتامین های آن منطقی به نظر می رسد.

میزان نیاز بدن به ویتامین های موجود در B کمپلکس – که عبارتند از ویتامین B 12، فولات یا ویتامین B 9، پانوتنیک اسید pantothenic acid یا ویتامین B 5، ریبوفلاوین riboflavin یا ویتامین B 2، نیاسین niacin یا ویتامین B 3 و بیوتین biotin یا ویتامین B 7 – متفاوت است. 

به عنوان مثال بدن روزانه ۱٫۳ میلی گرم ویتامین B6 و ۲٫۴  ویتامین B12 نیاز دارد. به هرحال استفاده از آن به عنوان مکمل ضروری نیست. 

کلسیم

کلسیم یک ماده معدنی ضروری برای تقویت استخوان ها و عملکرد سیستم عصبی است.

 اما آیا لازم است از مکمل کلسیم استفاده کنید؟ 

تنها در صورتی لازم است مکمل کلسیم مصرف کنید که از خوردن غذاهای سرشار از کلسیم به هر دلیلی اجتناب می کنید،

یا اگر گیاهخوار هستید

و یا دچار عدم تحمل لاکتوز می باشید و یا دچار شرایطی مانند پوکی استخوان هستید.

منبع

seemorgh.com